Welcome to Asia Best Premium Coffee

Products You May Like

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท เอเชียเบสท์ จำกัด

ประเทศไทยกลายมาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในฐานะแหล่งผลิตกาแฟอาราบีก้าคุณภาพ ซึ่งไม่เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อน เมื่อไม่นานมานี้จะหาดื่มกาแฟดีดีสักแก้วก็ยากลำบาก กาแฟสำเร็จรูปและกาแฟโบราณเท่าที่มีให้บริการ แต่ในทุกวันนี้ จากแหล่งท้องถิ่นเองมีกาแฟอาราบีก้าคั่วสดด้วยคุณภาพดีหาดื่มได้เกือบจะทั่วไป กาแฟที่โด่งดังขึ้นมาที่ถูกค้นพบในพื้นสูงของ จังหวัดในทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเหมาะสมด้วยสภาพแวดล้อมความสูงเหนือระดับทะเลและด้วยสภาพของดินที่จะส่งผลให้เกิดกาแฟอาราบีก้าคุณภาพสูง บริษัท เอเชียเบสท์ จำกัด ได้อยู่ในแนวหน้าของการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะปลูกในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี
เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ซึ่งได้ครองราชย์มายาวนานถึง 70 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 – 2559
เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก พระองค์ได้ทรงงานตลอดพระชนม์ชิพเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยพระองค์เป็นที่รักยิ่งและเทิดทูลเกียรติของปวงชนชาวไทยทุกแห่งหน พระองค์เป็นผู้นำเสนอกาแฟอาราบีก้าแก่คนไทยเพื่อมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น พระองค์ได้มองเห็นทางช่วยเหลือประชาชนโดยการปลูกกาแฟนั้นเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ฝิ่นได้ถูกขจัดออกไปจากประเทศไทยมาทดแทนด้วยกาแฟ ผลไม้พืชผักและดอกไม้ต่าง ๆ ได้สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท เอเชียเบสท์ จำกัด

ประเทศไทยกลายมาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในฐานะแหล่งผลิตกาแฟอาราบีก้าคุณภาพ ซึ่งไม่เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อน เมื่อไม่นานมานี้จะหาดื่มกาแฟดีดีสักแก้วก็ยากลำบาก กาแฟสำเร็จรูปและกาแฟโบราณเท่าที่มีให้บริการ แต่ในทุกวันนี้ จากแหล่งท้องถิ่นเองมีกาแฟอาราบีก้าคั่วสดด้วยคุณภาพดีหาดื่มได้เกือบจะทั่วไป กาแฟที่โด่งดังขึ้นมาที่ถูกค้นพบในพื้นสูงของ จังหวัดในทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเหมาะสมด้วยสภาพแวดล้อมความสูงเหนือระดับทะเลและด้วยสภาพของดินที่จะส่งผลให้เกิดกาแฟอาราบีก้าคุณภาพสูง บริษัท เอเชียเบสท์ จำกัด ได้อยู่ในแนวหน้าของการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะปลูกในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี
เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ซึ่งได้ครองราชย์มายาวนานถึง 70 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 – 2559
เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก พระองค์ได้ทรงงานตลอดพระชนม์ชิพเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยพระองค์เป็นที่รักยิ่งและเทิดทูลเกียรติของปวงชนชาวไทยทุกแห่งหน พระองค์เป็นผู้นำเสนอกาแฟอาราบีก้าแก่คนไทยเพื่อมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น พระองค์ได้มองเห็นทางช่วยเหลือประชาชนโดยการปลูกกาแฟนั้นเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ฝิ่นได้ถูกขจัดออกไปจากประเทศไทยมาทดแทนด้วยกาแฟ ผลไม้พืชผักและดอกไม้ต่าง ๆ ได้สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

แหล่งกาแฟปลอดสารที่ราคาเป็นธรรม

หลาย ๆ ปีที่เราได้ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเรื่องวิธีการทำสวนกาแฟปลอดสารเข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนไทยที่มีความสงบสุขปรองดอง ส่วนสภาพของดินนั้นมีความเหมาะสมอยู่แล้วไม่จำเป็นที่เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อทะนุบำรุงต้นกาแฟเลย บริษัท เอเชียเบสท์ จำกัด ได้ตอบแทนแก่เกษตรกรในราคาที่สุงกว่าราคาเป็นธรรมในกลไกลของตลาด ซึ่งสามารถที่จะทำให้กลุ่มเกษตรกรเจริญมั่งคั่งดูแลครอบครัวของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ

Source of Organic Fair-Trade Coffee

Over the years we have trained the coffee farmer’s organic farming methods that fit well with the peaceful, harmonious Thai culture and lifestyle. Climate and soil conditions are so ideal, there is no need for the farmers to use harsh chemicals to protect and nurture the coffee trees. Asia Best Premium Coffee compensates farmers above Fair Trade coffee prices. This enables families to prosper and raise their families with dignity.

กาแฟไทยได้ขึ้นมาเป็นกาแฟที่รู้จักกันอย่างรวดเร็วว่าเป็นกาแฟคุณภาพสูง

โดยทั่วไปแล้วผู้คนมักจะรู้ว่ากาแฟนั้นต้องมาจากแถบประเทศอเมริกากลาง
หรืออเมริกาใต้ ประเทศบราซิลมีผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประเทศโคลัมเบียร์เป็นที่รู้จักว่ามีกาแฟที่ดีเยี่ยม มีน้อยคนที่จะรู้ครับว่า เดี๋ยวนี้ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีผลผลิตกาแฟเป็นอันดับสองของโลก แท้ที่จริงแล้ว ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ปาปัวนีวกีนีย์ ลาว จีน และไทย ทั้งหมดได้มีแหล่งผลิตกาแฟกัน แต่ประเทศไทยได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในฐานะเป็นประเทศแหล่งผลิตสารกาแฟคุณภาพสูงในราคาที่เป็นธรรม
สวนเกษตรกรกาแฟไทยปลูกกันในลักษณะรูปแบบของสวนที่เล็กประณีต แทนที่จะเป็นในรูปแบบส่วนเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ ต้นกาแฟเติบโตในภูเขาทางเหนือของประเทศในลักษณะพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก ซึ่งจะต้องทำการเก็บเกี่ยวด้วยมือทุกเม็ดในฤดูเก็บเกี่ยว ส่วนภาคเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์นั้นจะทำการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร เก็บรูดไปหมดทั้งต้นเพียงครั้งเดียว การเก็บเกี่ยวด้วยมือจะเก็บทีละเม็ดที่สุกแล้วเท่านั้นซึ่งจะทำให้กาแฟมีรสชาติที่ดีเยี่ยม เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวกาแฟเป็นรอบสัปดาห์ติดต่อกันเป็นหลาย ๆ สัปดาห์ เนื่องจากกาแฟไม่ได้สุกพร้อมกัน การเก็บเกี่ยวด้วยมือจึงนำมาซึ่งกาแฟคุณภาพชั้นดี

Thai Coffee Becoming Quickly Recognized For Quality

Traditionally, people relate coffee to Central and South America. Brazil is the #1 coffee producer worldwide and Columbia has always been known for great coffee. Few people realize Viet Nam is now the #2 coffee producer in the world. In fact, Viet Nam, Indonesia, Papua New Guinea, Laos, China and Thailand all produce coffee. Thai Coffee is quickly becoming recognized as a source for quality Fair Trade Coffee Beans.

Thai Coffee is grown on small scale farms rather than the traditional plantation method. Coffee thrives in the mountains of the north where it is planted on very steep terrain, which requires every bean to be hand-picked during the harvest. On a plantation, coffee is harvested by machinery that strips the trees in one pass. Hand-picked coffee only picks the ripe coffee cherries that have reached the peak of perfection. Farmers typically harvest their coffee on a weekly basis over many weeks as coffee cherries do not mature simultaneously. The result… premium quality hand-picked coffee.

What’s New?