Call: (+66) 097-9525642 Email: info@asiabest.co.th สมัครสมาชิก  เข้าใช้ระบบ
Coffee Roast

คั่วกลาง
ขนาด 250 กรัม

รหัส: MRC1 / ราคา: ฿200.00

จำนวน:   เลือกบด:
Coffee Roast

คั่วกลาง
ขนาด 500 กรัม

รหัส: MRC2 / ราคา: ฿300.00

จำนวน:   เลือกบด:
Coffee Roast

คั่วกลาง
ขนาด 1000 กรัม

รหัส: MRC3 / ราคา: ฿450.00

จำนวน:   เลือกบด:


คั่วกลาง


ในการคั่วกาแฟ เมื่อกาแฟโดนความร้อน เซลลูโลสในกาแฟจะโดนทำลาย ซึ่งในกรณีที่คั่วกลางแบบนี้ เซลลูโลสไม่ถึงกับโดนทำลายไปหมด เพียงแต่กาแฟจะลดความเปรี้ยว-หวานแบบผลไม้ลงไป แล้วเริ่มมีกลิ่นที่เข้มขึ้น ออกไปทางช็อคโกแลตหรือถั่วมากขึ้น [nutty and chocolaty]

Customer Reviewsลูกค้า รีวิว
สินค้าอื่นๆ ของเรา